CB Kukurūzinis Žalčiukas OKEETEE - (Pantherophis guttatus)